Telemedycyna Polska planuje wprowadzenie pakietu telemedycznego

0
882

Telemedycyna Polska S.A. planuje wprowadzenie w roku 2016 innowacyjnego na rynku ubezpieczeniowym oraz assistence pakietu telemedycznego, składającego się z szeregu nowych usług opracowanych przez spółkę.

Będzie to zgodne ze strategią rozwoju firmy, która zakłada odchodzenie od indywidualnej sprzedaży usług na rzecz kontraktów z partnerami z branży assistance oraz ubezpieczeniowej.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

W roku 2015 spółka Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 281,2 tys. zł.

Wyniki były gorsze niż te osiągnięte rok wcześniej. Za rok 2014 spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 725,4 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 115,7 tys. zł.