Telemedycyna Polska: przychody w lipcu 2017 wyższe o 25 procent

0
744


Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lipcu 2017 roku w wysokości 567,9 tys. zł,  co oznacza wzrost o 25,1 procenta w porównaniu do lipca 2016 roku.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco w lipcu 2017 roku. wyniosły 3.281,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,2 procenta wobec analogicznego okresu roku 2016.

W II kwartale 2017 roku Grupa Telemedycyna Polska odnotowała 1.404 tys. zł  skonsolidowanych przychodów, co oznaczało spadek o 1,2 procenta w porównaniu do II kwartału roku 2016.

Od września 2016 roku Telemedycyna Polska informowała co miesiąc o wzroście przychodów ze sprzedaży. Czerwiec 2017 był od tego czasu jedynym miesiącem, w którym odnotowano ich spadek.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.