Telemedycyna Polska rozwija współpracę z Grupą Neuca

0
796

Spółka Telemedycyna Polska w trzecim kwartale 2017 roku prowadziła szereg pilotażowych projektów mających na celu zapoczątkowanie współpracy z podmiotami i wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Neuca S.A. Pod koniec 2016 roku 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska kupiła Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.

Wśród podmiotów, z którymi podjęto współpracę, jest między innymi sieć 63 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz usług prywatnych i medycyny pracy, Diabdis, dostawca narzędzia wspierającego diabetyków w kontrolowaniu cukrzycy i zapewniający opiekę i edukację diabetologiczną z wykorzystaniem nowoczesnej technologii i rozwiązań telemedycznych, platforma Apteline.pl służąca do zamawiania leków, suplementów diety i kosmetyków i tworząca oferty z myślą o wybranych grupach chorych, połączona z portalem zawierającym porady ekspertów, informacje o najnowszych odkryciach naukowych oraz aktualności z rynku medycznego, oraz Bioscience S.A., spółka zajmująca się prowadzeniem badań klinicznych nad nowymi lekami i wyrobami medycznymi.

Współpraca dotyczy także spółki Pratia, która prowadzi w dziewięciu ośrodkach w Polsce ponad 130 badań klinicznych rocznie, co zapewnia jej pozycje lidera na polskim rynku.

Telemedycyna Polska współpracowała także z Grupa Kapitałową Neua przy włączaniu kolejnych pacjentów do Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej.

Telemedycyna Polska S.A. w III kwartale 2017 roku odnotowała 1.451 tys. zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 5,1 procenta w stosunku do roku poprzedniego. Narastająco od stycznia do września 2017 roku spółka odnotowała wzrost przychodów o 3,5 procenta do 4.107 tys. zł.

Rezultat taki osiągnięto dzięki zdynamizowaniu działań sprzedażowych w obszarze świadczonych wcześniej usług, pozyskaniu nowych partnerów biznesowych oraz dzięki realizacji nowych projektów.

Na poziomie skonsolidowanego EBITDA Grupa odnotowała w III kwartale 2017 roku stratę w wysokości 53 tys. zł wobec zysku na poziomie 96 tys. zł w III kwartale 2016 roku. Narastająco od stycznia do września 2017 roku spółka uzyskała zysk na poziomie EBITDA w kwocie 192 tys. zł. co oznacza, że marża EBITDA wyniosła w tym okresie 4,7 procenta (w analogicznym okresie roku 2016 było to odpowiednio 98 tys. zł i marża 2,5 procenta).

Na wynik, zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym, istotny wpływ miały koszty sprzedaży poniesione we wcześniejszych okresach i rozliczane w czasie. W III kwartale 2017 roku wyniosły one 34,5 tys. zł.

W roku 2016 Grupa Telemedycyna Polska osiągnęła 5,3 mln zł  przychodów netto ze sprzedaży, a zysk miał wartość prawie 113 tys. zł.

Zarząd spółki zamierza w dalszym ciągu rozwijać działalność telemedyczną w obszarze istniejących usług poprzez wypracowane do tej pory oraz zupełnie nowe kanały dystrybucji, w tym w drodze współpracy z Grupą Neuca.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.