Telemedycyna Polska: spadek przychodów II kwartale 2015

0
909

Drugi kwartał 2015 roku przyniósł Grupie Kapitałowej Telemedycyna Polska spadek skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży o 6,7 procent w stosunku do I kwartału 2015 roku i o 10,3 procent w stosunku do II kwartału 2014 roku.

Skonsolidowane przychody Grupy w II kwartale roku 2015 wyniosły 1 345,9 tys. zł. Strata Grupy na poziomie EBITDA wyniosła w II kwartale 2015 roku 3,7 tys. zł, wobec zysku na poziomie 116,9 tys. zł w I kwartale 2015 roku.

Zarząd spółki tłumaczy, że pogorszenie wyników finansowych jest efektem poniesionych w raportowanym okresie znacznych wydatków o charakterze jednorazowym, a także nakładów poniesionych w celu wdrożenia komercyjnego nowych projektów.

Spółka liczy na rozwinięcie współpracy z placówkami medycznym w zakresie wdrożonego w I kwartale 2015 roku ogólnopolskiego projektu o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym. 

W II kwartale 2015 roku spółka Grupy – CNK Kardiofon Sp. z o.o. skupiała się na rozwoju świadczonych usług, w tym przede wszystkim na rozwinięciu zakresu badań diagnostycznych   Holter EKG 24H oraz echa serca, których celem jest stałe zwiększanie liczby pacjentów. Spółka rozwijała uruchomiony w styczniu 2015 ogólnopolski program, którego celem jest edukacja pacjentów kardiologicznych w zakresie korzyści płynących z zastosowania najnowszych rozwiązań telemedycznych. Pacjenci cierpiący na choroby układu sercowo – naczyniowego są włączani do programu bezpośrednio w partnerskich placówkach medycznych na terenie Polski i korzystają z profitów darmowej teleopieki przez okres 3 miesięcy.

W II kwartale 2015 roku do programu przystąpiło wiele prestiżowych placówek medycznych, głównie na terenie Polski południowej i południowo -zachodniej. Pierwsi pacjenci programu rozpoczną komercyjne korzystanie z usług Telemedycyny Polskiej S.A. w III kwartale 2015 roku

Od czerwca 2015 roku Pacjenci otrzymują bezpłatny kwartalnik „Telemedyczni”. Jest to pierwszy w Polsce magazyn o telemedycynie i teleopiece, adresowany do osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego, które korzystają z nowoczesnych rozwiązań, jakie daje telemedycyna. Kwartalnik dystrybuowany jest pacjentom Kardiotele a także uczestnikom akcji badań serca organizowanych w centrach handlowych. W drugim kwartale 2015 roku spółka przeprowadziła 9 akcji w ramach „Zadbaj o swoje serce!”, czyli ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym organizowanej w formie bezpłatnych badań przesiewowych nieprzerwanie od 2006 roku.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie, a ich liczba stale rośnie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Opłacając stały abonament miesięczny, pacjenci mogą korzystać z usługi 24h/365 dni w roku, bez żadnych limitów. Obecnie z usługi Kardiotele korzysta już kilka tysięcy Polaków i liczba ta stale rośnie.

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych Kardiofon. W gabinetach przychodni odbywają się konsultacje kardiologiczne i internistyczne dzieci i dorosłych. Placówka dysponuje pracownią echokardiografii, w której można wykonać badanie echo serca, badanie EKG, a także inne badania diagnostyczne i laboratoryjne.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.