Telemedycyna Polska: spadek przychodów o 25 procent

0
505

Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w sierpniu 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 327,6 tys. zł, co oznacza spadek o 24,6 procenta w porównaniu do sierpnia 2018 roku.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w sierpniu 2019 miały wartość 3 541,8 tys. zł i były o 1,2 procenta wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018.

W poprzednich miesiącach roku 2019 Telemedycyna Polska S.A. raportowała zarówno wzrost przychodów, jak i spadek. Na przykład w czerwcu 2019 był to wzrost o 41 procent, w marcu 2019 – spadek o 32 procent.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Czytaj także: Telemedycyna – element efektywnej opieki nad pacjentem>>>

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Strategia spółki Telemedycyna Polska dotyczy też wprowadzania i rozwijania rozwiązań telemedycznych w obszarze chorób przewlekłych. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć teleopieki kardiologicznej, następnie oferowane będą kompleksowe usługi teleopieki długoterminowej.

Jednym z obszarów strategicznych rozwoju Grupy jest także teleopieka senioralna.

34,15 procenta akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.