Telemedycyna Polska: spadek przychodów w czerwcu 2014

0
899


Telemedycyna Polska zanotowała w czerwcu 2014 roku wzrost przychodów w stosunku do czerwca 2013 roku o 1,1 procent. Wartość przychodów wyniosła 506,6 tys. zł.

Narastająco od stycznia do czerwca 2014 przychody Grupy wyniosły 3 031,1 tys. zł, co oznacza spadek wobec przychodów osiągniętych rok wcześniej o 4,7 procent.

W maju 2014 skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 473,7 tys. zł. Wówczas też odnotowano spadek w stosunku do przychodów uzyskanych w maju 2013 roku.

Również w maju Telemedycyna Polska informowała o wzroście (o 6,8 procent) przychodów z usług świadczonych dla pacjentów indywidualnych oraz o spadku (o 27,5 procent) przychodów uzyskiwanych dzięki sprzedaży usług dla podmiotów medycznych. Dane te dotyczyły I kwartału 2014 roku.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.