Telemedycyna Polska: spadek przychodów w czerwcu 2015

0
860

Telemedycyna Polska poinformowała o wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy osiągniętych w czerwcu 2015 roku. Wyniosły one 456 tys. zł,  co oznacza spadek o 10 procent wobec czerwca 2014 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w czerwcu 2015 roku osiągnęły wartość  2.778,0 tys. zł, co oznacza spadek o 8 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2014.

W roku 2014 Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska uzyskała przychody netto  ze sprzedaży o wartości 5 710,6 tys. zł oraz zysk w wysokości 115,7 tys. zł. Przychody były niższe od osiągniętych w roku 2013 o 6,8 procent.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.