Telemedycyna Polska: spadek przychodów w czerwcu 2017

0
534


Grupa Telemedycyna Polska poinformowała o osiągnięciu w czerwcu 2017 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 424,3 tys. zł, co oznacza spadek o 4,6 procenta w porównaniu do czerwca 2016 roku.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w czerwcu 2017 roku wyniosły 2.713,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,4 procenta wobec analogicznego okresu roku 2016.

Od września 2016 roku Telemedycyna Polska informowała co miesiąc o wzroście przychodów ze sprzedaży. Czerwiec 2017 jest pierwszym miesiącem, w którym odnotowano ich spadek.

W roku 2016 Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła 5 379 425, 97 zł przychodów ze sprzedaży.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.