Telemedycyna Polska: spadek przychodów w grudniu 2017

0
958


Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska odnotowała spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w grudniu 2017 roku. Osiągnęły one 390,3 tys. zł, co oznacza spadek o 18.1 procenta w porównaniu do grudnia 2016 roku.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w grudniu 2017 roku miały wartość 5.353,4 tys. zł, co oznacza spadek o 0,3 procenta wobec przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w roku 2016 osiągnęły 5 379 425, 97 zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 roku 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.