Telemedycyna Polska: spadek przychodów w I kwartale 2019

0
325

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zanotowała w kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 327,5 tys. zł., było to mniej niż w analogicznym okresie roku 2018, kiedy to przychody miały wartość 1 454,5 tys. zł.

W I kwartale 2019 odnotowano również stratę netto w wysokości 81,9 tys. zł, co było wynikiem lepszym od ubiegłorocznego, kiedy to za I kwartał 2018 strata wyniosła 325,5 tys. zł.

W pierwszych miesiącach 2019 roku spółka koncentrowała się na rozwoju utworzonego pod koniec 2018 roku Całodobowego Centrum Ratownictwa Telemedycznego, dzięki któremu zespół ratowników medycznych, wspierany przez dyżurujący zespół lekarski, jest w stanie reagować na wezwania alarmowe wysyłane ze zdalnych opasek „SOS”, a także innych urządzeń monitorujących (czujniki dymu, czujniki gazu, itp.). Usługa wykonywana przez CCRT jest świadczona przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Spółka zamierza docelowo wykorzystać zasoby CCRT nie tylko do świadczenia usług z zakresu teleopieki senioralnej, ale także do rozwijania innych linii biznesowych.

Czytaj także: Telemedycyna – element efektywnej opieki nad pacjentem>>>

Na początku 2019 roku Telemedycyna Polska nawiązała relacje z firmą SiDLY będącą inicjatorem rozwiązań telemedycznych, zajmującą się między innymi projektowaniem, badaniem oraz konstruowaniem urządzeń telemedycznych.

Spółka zamierza świadczyć na rzecz SiDLY usługi z zakresu zdalnego monitoringu w oparciu o całodobowe CCRT oraz jego gotowości do wykonania ustalonych procedur w momencie  otrzymania sygnału z urządzeń SiDLY, wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu lub zanotowaniu zdarzenia odbiegającego od standardowego.

W I kwartale 2019 Telemedycyna Polska kontynuowała również prace nad wdrożeniem e-Recepty dla pacjentów usługi Kardiotele oraz prace projektowe nad stworzeniem zintegrowanej bazy pacjenta, której celem jest scentralizowanie historii choroby wraz z informacjami formalno-prawnymi.

Strategia spółki Telemedycyna Polska dotyczy też wprowadzania i rozwijania rozwiązań telemedycznych w obszarze chorób przewlekłych. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć teleopieki kardiologicznej, następnie oferowane będą kompleksowe usługi teleopieki długoterminowej.

W roku 2019 jednym z obszarów strategicznych będzie także rozwój nowej linii biznesowej – teleopieki senioralnej.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

34,15 procenta akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.