Telemedycyna Polska: spadek przychodów w II kwartale 2017

0
385

W II kwartale 2017 roku Grupa Telemedycyna Polska odnotowała 1.404 tys. zł  skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 1,2 procenta w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Całe pierwsze półrocze 2017 przyniosło jednak wzrost przychodów o 5,6 procenta do 2.714 tys. zł.

Spółka Telemedycyna Polska S.A. wyjaśnia, że rezultat ten osiągnięto dzięki zdynamizowaniu działań sprzedażowych w obszarze świadczonych wcześniej usług oraz dzięki wdrożeniu i rozwijaniu nowych usług oraz kanałów dystrybucji.

Na poziomie skonsolidowanego EBITDA Grupa odnotowała w II kwartale 2017 roku stratę w kwocie 27 tys. zł wobec zysku na poziomie 60,0 tys. zł w II kwartale 2016 roku. Całe pierwsze półrocze 2017 zamknęło się zyskiem na poziomie EBITDA w kwocie 138 tys. zł.

Spółka podkreśla, że na wynik, zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym, istotny wpływ mają koszty sprzedaży poniesione we wcześniejszych okresach i rozliczane w czasie. W II kwartale 2017 roku wyniosły one 60,6 tys. zł.

W roku 2017 spółka znajduje się w okresie wzmożonych inwestycji, co ma bezpośredni wpływ na poziom uzyskiwanych wyników. Inwestycje te obejmują takie obszary jak kapitał ludzki, infrastruktura techniczna i aktywność sprzedażowo-marketingowa.

Spółka zamierza w dalszym ciągu rozwijać działalność telemedyczną w obszarze istniejących usług poprzez wypracowane do tej pory oraz zupełnie nowe kanały dystrybucji, w tym w drodze współpracy z jednym z akcjonariuszy – Grupą Kapitałową Neuca.

W drugim kwartale 2017 roku testowano wraz z GK Neuca nowe, synergiczne kanały sprzedaży usług telemedycznych, które dały obiecujące rezultaty. Dalsze testy i nowe, wspólne projekty będą kontynuowane w kolejnych kwartałach.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.