Telemedycyna Polska: spadek przychodów w IV kwartal 2013

0
891


Grupa Telemedycyna Polska S.A. uzyskała w IV kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży o wartości 1 470,4 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku 2012 przychody spadły o 10 procent. W IV kwartale 2013 Grupa odnotowała stratę w wysokości 109,4 tys. zł.

W porównaniu do III kwartału 2013 roku przychody netto były zaledwie o 3,8 tysiąca złotych wyższe. Strata była natomiast niższa o 100 tysięcy złotych.

54 procent przychodów Grupy w IV kwartale 2013 pochodziło z usług świadczonych dla pacjentów indywidualnych, a 23 procent – z usług dla podmiotów medycznych. Udział usług dla pacjentów indywidualnych w przychodach spółki systematycznie spada i w stosunku do IV kwartału 2012 był mniejszy o 19 procent. Natomiast udział usług dla podmiotów medycznych w przychodach Grupy ma tendencję wzrostową. Grupa planuje wdrożenie nowych kanałów dystrybucji usług dla tych odbiorców.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.