Telemedycyna Polska: spadek przychodów w lipcu 2015

0
936

Spółka Telemedycyna Polska S.A. poinformowała o spadku przychodów w lipcu 2015 roku. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły w tym miesiącu 393,2 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do lipca 2014 o 18,1 procenta.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w lipcu 2015 roku wyniosły 3 181,2 tys. zł, co oznacza spadek o 9.4 procent wobec analogicznego okresu roku 2014.

W II kwartale 2015 roku Grupa Telemedycyna Polska odnotowała spadek przychodów o 6,7 procent w stosunku do I kwartału 2015 i o 10.3 procent w stosunku do II kwartału 2014 roku.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych. 

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.