Telemedycyna Polska: spadek przychodów w listopadzie 2015

0
243


Grupa Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w listopadzie 2015 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 409,1 tys. zł. Oznacza to spadek o 1,7 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. To kolejny miesiąc, w którym Telemedycyna Polska odnotowuje spadek przychodów.

Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży narastająco w listopadzie 2015 roku wyniosły 4 816,2 tys. zł i były niższe o 10,3 procent od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku 2014.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.