Telemedycyna Polska: spadek przychodów w lutym 2014

0
819


Spółka Telemedycyna Polska S.A. podała, że według wstępnych informacji skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy w lutym 2014 roku wyniosły 499 tys. zł, co oznacza spadek o 8,5 procent wobec lutego 2013 roku.

Narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w lutym 2014 roku wyniosły 1.011,4 tys. zł, co oznacza spadek o 8,2 procent wobec lutego 2013 roku.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.