Telemedycyna Polska: spadek przychodów w maju 2014

0
791


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w maju 2014 roku wyniosły 473,7 tys. z, co oznacza spadek o 7,5 procent wobec analogicznego miesiąca roku 2013.

Narastająco od stycznia do maja 2014 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. wyniosły 2 524,5 tys. zł, co oznacza spadek o 5,8 procent wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.