Telemedycyna Polska: spadek przychodów w roku 2014

0
793

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska uzyskała w roku 2014 przychody netto  ze sprzedaży o wartości 5 710,6 tys. zł oraz zysk w wysokości 115,7 tys. zł. Przychody były niższe od osiągniętych w roku 2013 o 6,8 procent.

W roku 2013 spółka zanotowało przychody o wartości 6 125,6 tys. zł oraz 400 tysięcy złotych straty.

W 2014 roku Telemedycyna Polska skupiała działania przede wszystkim na optymalizacji sprzedaży usług. W tym celu rozpoczęto prace związane z poszukiwaniem kolejnych kanałów dystrybucji i doskonaleniem całego procesu.

W II kwartale 2014 roku Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu nowego projektu dystrybucji usług za pośrednictwem kanału sprzedaży bezpośredniej, którego celem była budowa i doskonalenie struktur sprzedaży, z naciskiem na potrzeby klienta indywidualnego. Projekt został zakończony w IV kwartale 2014 roku. Podjęte zostały jednocześnie intensywne prace nad udoskonaleniem telefonicznej formy sprzedaży. Utworzona też została komórka zajmująca się współpracą z placówkami medycznymi.

Pod koniec 2014 roku Grupa podjęła szereg działań w celu redukcji kosztów świadczenia usług przez Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Ponadto, na podstawie pozytywnej decyzji Sanepidu w sprawie dotyczącej spełnienia przez pomieszczenia i urządzenia Centrum Monitoringu Kardiologicznego odpowiednich wymagań, w grudniu 2014 roku Centrum Monitoringu Kardiologicznego zostało zarejestrowane jako samodzielna, niezależna komórka NZOZ Telemedycyna Polska.

Podobnie jak w poprzednich latach, w roku 2014 Grupa kontynuowała ogólnopolską kampanię bezpłatnych badań serca pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”. Akcja jest organizowana od 2006 roku w centrach handlowych na terenie całego kraju. W 2014 roku przeprowadzono 35 akcji, podczas których zdiagnozowano ponad 3600 osób. Projekt ten w całości finansowany był ze środków pozyskanych od sponsorów.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.