Telemedycyna Polska: spadek przychodów w sierpniu 2015

0
1007


Telemedycyna Polska S.A. odnotowała spadek przychodów w sierpniu 2015 roku. Skonsolidowane przychody Grupy w tym miesiącu wyniosły 416,6 tys. zł, co oznacza spadek o 7 procent wobec sierpnia 2014 roku.

Skonsolidowane przychody Grupy narastająco od stycznia do sierpnia 2015 wyniosły 3 597,8 tys. zł, co oznacza spadek o 9,1 procenta w stosunku do sierpnia 2014 roku.

W lipcu 2015 Telemedycyna Polska również odnotowała spadek przychodów, w stosunku do lipca 2014 roku wyniósł on 18,1 procenta. Podobna tendencja dotyczyła II kwartału 2015 roku.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.