Telemedycyna Polska: spadek przychodów we wrześniu

0
887


Grupa Telemedycyna Polska odnotowała spadek przychodów uzyskanych we wrześniu 2013 roku. Ze wstępnych informacji wynika, że wyniosły one 487,9 tys. zł, co oznacza spadek o 5,8 procent w stosunku do września 2012.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Telemedycyna Polska liczone narastająco od stycznia do września 2013 roku wyniosły 4.648,6 tys. zł,  co oznacza wzrost o 11,2 procent wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.