Telemedycyna Polska: spadek przychodów

0
287


Spółka Telemedycyna Polska S.A. poinformowała, że w październiku 2017 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 443,3 tys. zł, co oznacza spadek o 5,2 procenta w stosunku do października roku 2016.

To kolejny miesiąc spadku przychodów Grupy. We wrześniu 2017 odnotowano spadek o 13,4 procenta, a w sierpniu 2017 roku – o 13,3 procenta w stosunku do roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska narastająco w październiku 2017 roku wyniosły 4 549,8 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 o 2,8 procenta.

W roku 2016 Grupa Telemedycyna Polska osiągnęła 5,3 mln zł  przychodów netto ze sprzedaży, a zysk miał wartość prawie 113 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.