Telemedycyna Polska: umowa dotycząca kampanii profilaktycznej

0
836


Spółka Telemedycyna Polska 11 lutego 2016 roku zawarła umowę o współpracy z VP Valeant Sp. z o.o. Sp.J. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest określenie warunków promocji w ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej organizowanej przez spółkę.

Umowa została zawarta na czas określony, a wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy przekroczy 20 procent wartości kapitałów własnych spółki.

VP Valeant jest częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Valeant Pharmaceuticals International, odpowiedzialną za świadczenie usług reklamowych i marketingowych leków.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.