Telemedycyna Polska: umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

0
276

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. poinformował o zawarciu umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z polskim oddziałem międzynarodowej spółki oferującej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne.

Spółka zobowiązała się w ramach umowy do wykonywania świadczeń zdrowotnych polegających na odpłatnym opisie badań EKG wykonanych z wykorzystaniem przekazanego przez nią sprzętu.

Umowa przewiduje miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną przez spółkę usługę oraz wynagrodzenie abonamentowe za wynajęty do świadczenia usługi sprzęt.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.

W roku 2016 Grupa osiągnęła 5,3 mln zł  przychodów netto ze sprzedaży, a zysk miał wartość prawie 113 tys. zł.