Telemedycyna Polska: umowa ze szpitalem w Zawierciu

0
328

Spółka Telemedycyna Polska S.A.  zawarła umowę ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu dotyczącą dostawy sprzętu w ramach projektu “Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim”. Oferta spółki została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach umowy spółka zobowiązała się do dostarczenia, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, mobilnych aparatów telemedycznych do przeprowadzania zdalnych badań EKG oraz obsługi, przez 18 miesięcy, urządzeń telemedycznych.

Łączna wartość umowy w ramach dwóch pakietów wchodzących w skład zamówienia wynosi 103.140,00 zł brutto.

W marcu 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy Telemedycyna Polska osiągnęły wartość 668,9 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 roku 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.