Telemedycyna Polska wprowadza nowe usługi

0
798


Telemedycyna Polska planuje wprowadzenie w III kwartale 2012 usługi Kardiotest (ocena ryzyka wystąpienia chorób serca) oraz przygotowanie usługi Kardioholter (diagnostyka zaburzeń rytmu serca). Spółka osiągnęła w II kwartale 2012 roku przychody w wysokości 1 390,50 tys. zł.

W tym czasie spółka odnotowała też stratę netto w wysokości 8 tysięcy złotych. Dynamika przychodów w II kwartale 2012 wyniosła 42,3 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W II kwartale 2012 zanotowano wzrost przychodów z tytułu sprzedaży usług: Kardiotele o 34,7 procent oraz E-Kardiolog o 226,9 procent. Usługa Kardiotele była głównym źródłem przychodów spółki i stanowiła 73 procent obrotów w II kwartale 2012. Odnotowano też wzrost udziału usługi E-Kardiolog z 5 do 12 procent w porównaniu do II kwartału roku 2011.

W II kwartale 2012 roku Telemedycyna Polska pozyskała 834 nowych klientów, co oznacza wzrost o 47,6 procent w stosunku do roku ubiegłego. Działania spółki koncentrowały się na dystrybucji skierowanej do klientów indywidualnych oraz podmiotów leczniczych. W celu obsługi większej liczby klientów w kwietniu 2012 otwarto nowy oddział sprzedaży w Krakowie. Docelowo powstaje tutaj 40 nowych stanowisk call center. Od kilku miesięcy firma ma także nowe logo.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Telemedycyna Polska specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu.