Telemedycyna Polska: wyróżnienie dla kampanii „Zadbaj o swoje serce”

0
924


Ogólnopolska kampania „Zadbaj o swoje serce”, której inicjatorem i organizatorem jest spółka Telemedycyna Polska, została laureatem pierwszej nagrody w plebiscycie „Know Health” w kategorii „Najlepsze działania CSR w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia”. 

„Zadbaj o swoje serce” to ogólnopolski program bezpłatnych badań przesiewowych, realizowany nieprzerwanie od 2006 roku. Do tej pory przebadano już w całym kraju ponad 30 000 pacjentów, którzy motywowani są podczas akcji do walki o zdrowe serce. Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny, jej głównym celem jest wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. Lekarze związani z Kampanią zachęcają przede wszystkim do poddawania się badaniom okresowym, zdrowego odżywiania oraz do wdrażania innych działań profilaktycznych. Podczas akcji uczestnicy mogą skorzystać z szeregu badań: EKG, pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI oraz wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Partnerem Strategicznym akcji jest Optima Cardio, margaryna zawierająca sterole roślinne.

– Bardzo cieszy nas przyznanie kampanii „Zadbaj o swoje serce” I nagrody w konkursie, ponieważ jako lider teleopieki kardiologicznej czujemy się firmą odpowiedzialną społecznie. Gwarantujemy naszym pacjentom całodobowy monitoring kardiologiczny w ramach usługi Kardiotele, jednocześnie staramy się docierać z Kampanią również tam, gdzie są zauważalne deficyty w opiece zdrowotnej. Jesteśmy pionierem usług telemedycznych w Polsce i chcemy się dzielić możliwościami, wiedzą i doświadczeniem, rozwijając usługi tak, aby były znane i dostępne dla wszystkich Polaków – podsumowuje Ireneusz Plaza, prezes Telemedycyny Polskiej S.A.  

Plebiscyt „Know Health” jest częścią Międzynarodowego Forum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Know Health. Tegoroczna, trzecia edycja Forum poświęcona była tematyce „Zdrowe społeczności: współczesne wyzwania a technologie”. Forum zostało pomyślane jako platforma wymiany doświadczeń najefektywniejszych projektów i programów zdrowotnych zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Telemedycyna Polska S.A. działa od 2005 roku w branży telemedycznej, obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych, świadczonych za pomocą telefonu, sieci GSM oraz Internetu. Podstawową usługą świadczoną przez spółkę jest usługa Kardiotele – całodobowa teleopieka kardiologiczna. Beneficjentami tej usługi są pacjenci indywidualni, cierpiący na choroby serca. Spółka świadczy także usługi typu B2B, takie jak Kardiotest, EKG z opisem oraz Holter EKG z opisem we współpracy z akredytowanymi przez Telemedycynę Polską S.A. placówkami medycznymi na obszarze całej Polski. W 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.