Telemedycyna Polska: wzrost przychodów Grupy

0
1771

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w marcu 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 474,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 47,3 procent wobec marca 2011 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco za okres od stycznia do marca 2012 wyniosły 1.334,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 44,2 % wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

W roku 2011 Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4 081 tys. zł, odnotowując wzrost o 78 procent wobec roku 2010. Wypracowała też w roku 2011 zysk w wysokości 140,89 tys. zł, wobec zysku jednostkowego 79 tys. zł w roku 2010.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Karidofon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Telemedycyna Polska S.A. działa na rynku usług telemedycznych, obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu. W sierpniu 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.

 

PODZIEL SIĘ
Następny artykułKPP w sprawie weta ustaw zdrowotnych