Telemedycyna Polska: wzrost przychodów i strata w roku 2012

0
1042


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w roku 2012 wyniosły 5 821,2 tys. zł. Grupa odnotowała wzrost przychodów od 42,7 procent w stosunku do roku 2011 oraz odnotowała stratę w wysokości 44,2 tys. zł.

W roku 2011 odnotowano zysk o wartości 140,9 tys. zł. Jak informuje spółka w komunikacie, strata wynikała przede wszystkim z poniesienia znacznych wydatków inwestycyjnych, związanych z restrukturyzacją struktur sprzedażowych, zwiększeniem bezpieczeństwa danych pacjentów oraz przygotowaniem i wdrożeniem nowych usług.

W kwietniu 2012 roku, realizując strategię rozwoju działu sprzedaży, spółka otworzyła nowy oddział w Krakowie, w którym docelowo może być zatrudnionych 20 konsultantów ds. sprzedaży. Spółka kontynuowała też aktywność związaną z rekrutacją pracowników na stanowisko konsultanta ds. sprzedaży, a także poszukiwała możliwości poszerzania kanałów dystrybucji usług. W III kwartale 2012 roku została wprowadzona nowa usługa Kardiotest – nieinwazyjne autorskie badanie, opracowane przez Telemedycynę Polską S.A., określające ryzyko zachorowania na choroby serca.

W 2012 roku spółka skomputeryzowała wszystkie stanowiska call-center. Prowadziła też intensywne prace nad poszerzeniem oferty skierowanej do placówek medycznych, a także intensywne rozmowy związane z pozyskaniem sponsora i partnera strategicznego kampanii „Zadbaj o swoje serce” na cały rok 2013.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.