Telemedycyna Polska: wzrost przychodów o 10 procent

0
960

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska osiągnęła w listopadzie 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 449,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 10,7 procent wobec przychodów zanotowanych w listopadzie 2011 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco za okres od stycznia do listopada 2012 roku wyniosły 5.190,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 40,4 procent wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego. W 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.