Telemedycyna Polska: wzrost przychodów o 31 procent

0
928

Zarząd spółki Telemedycyna Polska podał wstępne wyniki finansowe za styczeń 2012 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. wyniosły w tym miesiącu 422,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 31 procent wobec stycznia 2011 roku.

Dynamika przychodów została wyliczona w oparciu o dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej za lata 2011 i 2012. Za III kwartał 2011 roku Grupa uzyskała przychody w wysokości 992 479,38 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o 77,6 procent. Prognoza wyników za rok 2011 mówi o uzyskaniu przychodów w wysokości 4 mln zł. Została ona obniżona w listopadzie 2011 roku. Wcześniej prognozowane były przychody w wysokości 5,3 mln zł.

Telemedycyna Polska specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu z dowolnego miejsca, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Usługi realizowane są w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Kardiotele”, prowadzącego profesjonalne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. W sierpniu 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.