Telemedycyna Polska: wzrost przychodów o 32 procent

0
904

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. uzyskała w sierpniu 2012 roku, według wstępnych informacji, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 463,4 tys. zł, co oznacza wzrost o 32 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2011.

Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży narastająco za okres od stycznia do sierpnia 2012 roku wyniosły 3 663 tys. zł, co oznacza wzrost o 42,1 procent w stosunku do tego samego okresu roku 2011.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Telemedycyna Polska S.A. działa w branży telemedycznej obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego. W 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.