Telemedycyna Polska: wzrost przychodów o 65 procent

0
1086

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. odnotowała w marcu 2018 roku wzrost przychodów o ponad 65 procent w porównaniu do przychodów osiągniętych w marcu 2017. Skonsolidowane przychody Grupy w tym okresie osiągnęły wartość 668,9 tys. zł.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w marcu 2018 roku wyniosły 1.454,5 tys. zł, co również oznacza wzrost, wynoszący 27 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017.

Wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 odnotowano także w styczniu 2018, natomiast w lutym 2018 – spadek.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 roku 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.