Telemedycyna Polska: wzrost przychodów o 78 procent

0
999

Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody ze sprzedaży w wysokości 4 081 tys. zł, odnotowując wzrost o 78 procent wobec roku 2010. Grupa Kapitałowa wypracowała też w roku 2011 zysk w wysokości 140,89 tys. zł, wobec zysku jednostkowego 79 tys. zł w roku 2010.

W roku 2011 Grupa wypracowała EBITDA na poziomie 539,0 tys. zł wobec 239,7 tys. zł w roku 2010 (dane jednostkowe), co oznacza wzrost o 125 procent.
Rok 2011 był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju naszej spółki. Najważniejszym jego wydarzeniem było otwarcie profesjonalnego Centrum Monitoringu Kardiologicznego (CMK), które mieści się w siedzibie spółki. CMK zostało wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną i obsługuje pacjentów usługi Kardiotele świadczonej przez Telemedycynę Polską S.A. oraz pacjentów spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego
KARDIOFON Sp. z o. o. należącej do grupy kapitałowej Telemedycyny Polskiej S.A. W 2011 roku Spółka rozpoczęła współpracę w zakresie dystrybucji „Usługi Kardiotele dla Pacjentów Indywidualnych” przez partnera zewnętrznego. Poszerzenie kanału dystrybucji jest ważnym krokiem w realizacji strategii działalności, mającym na celu polepszenie
wyników sprzedaży – mówi prezes spółki Ireneusz Plaza

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Telemedycyna Polska S.A. działa na rynku usług telemedycznych obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu.