Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w II kwartale, spadek w I półroczu 2016

0
1019

W II kwartale 2016  roku Grupa Telemedycyna Polska odnotowała 1.421,8 tys. zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 5,6 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Narastająco pierwsze półrocze 2016 roku przyniosło jednak spadek skonsolidowanych przychodów o 8,5 procenta w stosunku do roku 2015.

Przychody w pierwszym półroczu 2016 osiągnęły wartość 2.570,1 tys. zł.

Na poziomie skonsolidowanego EBITDA Grupa odnotowała w II kwartale 2016 r. zysk w kwocie 60 tys. zł (marża EBITDA 4,2 procent) wobec straty na poziomie 13,7 tys. zł w II kwartale 2015 roku. Narastająco wynik EBITDA w I półroczu 2016 roku wyniósł 12,1 tys. zł (marża EBITDA 0,5 procent) wobec 103,2 tys. zł w analogicznym okresie roku 2015.

Na wynik skonsolidowany istotny wpływ miały koszty rozliczane w czasie i aktywowane w bieżącym okresie, które w II kwartale 2016 roku wyniosły 97,4 tys. zł.

W drugim kwartale 2016 roku spółka wystartowała z kolejną edycją akcji „Zadbaj o swoje serce!”, czyli ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym organizowanej w formie bezpłatnych badań przesiewowych. Celem kampanii jest wzrost świadomości w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które w Polsce są częstą przyczyną problemów z sercem. W ramach akcji wszyscy chętni mogli bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiaru ciśnienia krwi, pomiaru poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej zdrowej dla serca diety.

Do programu w roku 2016 został pozyskany nowy partner strategiczny a do realizacji akcji będzie wykorzystane nowe miasteczko medyczne.

Spółka dalej prowadzi uruchomiony w 2015 roku ogólnopolski program, którego celem jest edukacja pacjentów kardiologicznych w zakresie korzyści płynących z zastosowania najnowszych rozwiązań telemedycznych. Pacjenci cierpiący na choroby układu sercowo – naczyniowego są włączani do programu bezpośrednio w partnerskich placówkach medycznych na terenie Polski i korzystają z profitów darmowej teleopieki przez okres 3 miesięcy. Do programu systematycznie włączana była coraz większa grupa pacjentów obciążonych kardiologicznie.

Współpraca spółki z podmiotami leczniczymi rozwijana jest głównie w zakresie usługi EKG z opisem.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W roku 2015 spółka Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 281,2 tys. zł.

Wyniki były gorsze niż te osiągnięte rok wcześniej. Za rok 2014 spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 725,4 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 115,7 tys. zł.