Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w kwietniu 2013

0
836


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w kwietniu 2013 roku wyniosły 515,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 18,5 procent w stosunku do kwietnia 2012 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco za okres od stycznia do kwietnia 2013 wyniosły 2.168,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 22,5 procent wobec analogicznego  okresu roku 2012.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.