Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w maju 2012

0
817


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w maju 2012 roku wyniosły 470,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 37,5 % wobec analogicznego okresu roku 2011.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco za okres od stycznia do maja 2012 osiągnęły wartość 2.240,6 tys. zł i były wyższe o 45 procent od przychodów w okresie od stycznia do maja 2011 roku.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Telemedycyna Polska S.A. działa na rynku usług telemedycznych obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu.