Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w maju 2013

0
989


Grupa Telemedycyna Polska S.A. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży. W maju 2013 roku wyniosły one 5123, tys. zł i były wyższe o  8,9 procent wobec przychodów w maju 2012 roku.

W okresie od stycznia do maja 2013 roku narastająco skonsolidowane przychody Grupy uzyskały wartość 2 680,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 19,7 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. W roku 2012 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. wyniosły 5 821,2 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.