Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w marcu 2013 roku

0
923


Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska wyniosły w marcu 2013 roku 550,9 tysięcy złotych, co oznacza wzrost o 13,2 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2012.

Skonsolidowane przychody Grupy narastająco za okres od stycznia do marca 2013 roku wyniosły 1 652,7 tysięcy złotych, co oznacza wzrost o 20,6 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2012.

W IV kwartale roku 2012 Telemedycyna osiągnęła przychody w wysokości 1 657,8 tys. zł i również odnotowała ich wzrost (o 39,9 procent) w stosunku do IV kwartału roku 2011.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologiczneg. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.