Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w październiku 2012

0
946

Skonsolidowane przychody Grupy Telemedycyna Polska S.A. wyniosły w październiku 2012 roku, według wstępnych informacji, 560,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 41,2 procent w stosunku do przychodów odnotowanych w październiku 2011 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco za okres od stycznia do października 2012 roku wyniosły 4.741,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 44,0 procent wobec analogicznego okresu roku 2011.

Telemedycyna Polska S.A. działa w branży telemedycznej obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego. W 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą w Polsce publiczną spółką telemedyczną.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.