Telemedycyna Polska: wzrost przychodów ze sprzedaży w grudniu 2015

0
713

Po ostatnich miesiącach spadku przychodów ze sprzedaży Grupa Telemedycyna Polska odnotowała ich wzrost w grudniu 2015. Skonsolidowane przychody Grupy w tym miesiącu miały wartość 422,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 17,5 procent w stosunku do grudnia 2014.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco w grudniu 2015 roku wyniosły 5.239,1 tys. zł, co oznacza spadek o 8,5 procent wobec analogicznego okresu roku 2014.

W listopadzie 2015 przychody Grupy spadły w stosunku do listopada 2014 o 1,7 procenta, we wrześniu 2015 – spadły o 12,5 procent w stosunku do września 2014. W sierpniu 2015 spadek przychodów wyniósł 7 procent, w lipcu 2015 – 18,1 procent (w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego).

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.