Telemedycyna Polska: wzrost przychodów

0
848

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. opublikował wstępne informacje dotyczące wielkości miesięcznych przychodów. Za wrzesień 2011 roku wyniosły one 317,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 52,8 proc. wobec września 2010 roku. Przychody dotyczą całej Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska.

Dynamika przychodów została wyliczona w oparciu o dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2011 rok oraz dane jednostkowe spółki za 2010 rok.

Telemedycyna Polska specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu z dowolnego miejsca, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Usługi realizowane są w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Kardiotele”, prowadzącego  profesjonalne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną.

W sierpniu 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samy pierwszą w Polsce spółką publiczną z branży telemedycyny. Pod koniec 2010 roku przejęła drugą co do wielkości na rynku w Polsce spółkę z zakresu telemedycyny – Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie zostało sfinansowane za pomocą środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Telemedycyna Polska S.A. w 2010 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 186 tys. zł, co oznacza przyrost 55% w stosunku do roku wcześniejszego. Założycielem i Prezesem Zarządu Telemedycyna Polska S.A. jest Ireneusz Plaza. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach.