Telemedycyna Polska: wzrost sprzedaży dla podmiotów medycznych

0
905

W I kwartale 2013 wartość sprzedaży usług Grupy Telemedycyna Polska dla pacjentów indywidualnych zmniejszyła się o 9,9 procent w stosunku do IV kwartale 2012. Natomiast wartość sprzedaży dla podmiotów medycznych wzrosła o 3 procent. W porównaniu do I kwartału roku 2012 wartość sprzedaży usług dla pacjentów indywidualnych wzrosła o 12 procent, a dla podmiotów medycznych – o 51 procent.

W I kwartale 2013 roku usługi dla pacjentów indywidualnych miały dominujący udział (57 procent) w strukturze przychodów, usługi dla podmiotów medycznych wygenerowały 34 procent przychodów, przychody z Akcji Medycznych stanowiły 8 procent całych przychodów Grupy. 1 procent stanowił udział pozostałych źródeł przychodów.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska osiągnęła w I kwartale 2013 roku przychody wielkości 1 652,7 tys. zł, co stanowi wzrost o 23,9 procent w stosunku do przychodów z I kwartału roku 2012. Zysk netto wyniósł 8 858,8 tys. zł.

W I kwartale 2013 roku Telemedycyna Polska kładła nacisk na optymalizację procesów wewnątrz firmy, między innymi poprzez restrukturyzację zatrudnienia i reorganizację pracy działu Call Center. Szczególny nacisk położono również na wdrożenie nowej usługi: Holter EKG 24h , w ramach której wykonywana jest zdalna diagnostyka zaburzeń rytmu serca.

Grupa kontynuowała także działania polegające na usprawnianiu komunikacji z otoczeniem oraz wprowadzaniu ważnych zmian wizerunkowych i modernizacji całego systemu komunikacji marketingowej. Dzięki temu pacjenci będą mieli możliwość zdecydowanie łatwiejszego dostępu do badań oraz szybszego pozyskiwania informacji.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.