Telemedycyna Polska: założenie nowej spółki

0
238


Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. poinformował, że wraz z MG Group S.A. w organizacji dokonano zawiązania spółki pod nazwą Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (TSI) z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z zawartą umową spółki kapitał zakładowy TSI wynosi 10.000 zł i dzieli się na 100 udziałów, a każdy ze wspólników objął po 50 udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 5.000 zł i pokrył je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 zł.

Wspólnicy powołali zarząd spółki, w skład którego weszli: Tomasz Kościelny, prezes zarządu, oraz  Łukasz Bula, członek zarządu.

Powołano też radę nadzorczą I kadencji składającą się z 3 osób, w tym po jednym przedstawicielu każdego ze wspólników oraz jednym przedstawicielu dodatkowym spółki Telemedycyna Polska.

Głównym przedmiotem działalności TSI będzie realizacja zadań określonych w umowie inwestycyjnej zawartej przez spółkę Telemedycyna Polska z MG.

Z umowy wynika, że jej strony mają zamiar tworzyć, rozwijać i dystrybuować innowacyjne usługi i produkty telemedyczne, które wsparte będą algorytmami zapewniającymi nie tylko efektywną pracę lekarzy, ale i konkurencyjną funkcjonalność oferowanych rozwiązań.

MG to spółka działająca na rynku projektowania i tworzenia systemów informatycznych z zakresu telemedycyny. MG stworzyła między innymi innowacyjną Platformę Telemedyczną, dzięki której podmioty świadczące usługi medyczne mogą oferować pacjentom usługi zapewniające bezpieczeństwo, szybką pomoc w nagłych, nieprzewidzianych wypadkach oraz ułatwiony dostęp do opieki lekarskiej 24h na dobę. Platforma pozwala na stały kontakt z lekarzem, poprzez możliwość wysłania badań przez pacjenta przy pomocy aplikacji mobilnej i współpracujących urządzeń pomiarowych oraz zwrotne otrzymanie zaleceń specjalisty.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.