Telemedycyna: spadek przychodów w maju 2016

0
885


Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska osiągnęła w maju 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 411,7 tys. zł, co oznacza spadek o 7,1 procenta wobec maja 2015 roku.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w maju 2016 roku wyniosły 2 107,1 tys. zł, co oznacza spadek o 9,6 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.