Telemedycyna: spadek przychodów w sierpniu 2014

0
841


Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska osiągnęła w sierpniu 2014 skonsolidowane przychody  w wysokości  447,9 tys. zł, co oznacza spadek o 0,3 procent w porównaniu do sierpnia 2013 roku.  Spadek nastąpił także w przychodach obliczonych narastająco.

Narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w sierpniu.2014 roku wyniosły 3.958,8 tys. zł, co oznacza spadek o 4,8 procent wobec sierpnia 2013.

Również w poprzednich miesiącach Grupa zanotowała spadek przychodów w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2013. Wynikał on głównie ze spadku przychodów z usług świadczonych dla podmiotów medycznych.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.