Publikujemy poradniki dla lekarzy i pacjentów

0
1354

Publikujemy materiały przydatne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych oraz systemów łączności. Opracowane przez fundację Telemedyczna Grupa Robocza poradniki przeznaczone są dla pacjentów oraz dla lekarzy.

Zdalne konsultacje z lekarzem to najważniejsza potrzeba w sytuacji zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Telemedycyna, która do tej pory rozwijała się w Polsce powoli i stopniowo, nagle stała się koniecznością. Jednak wielu lekarzy ma wątpliwości, jak dokładnie należy postępować udzielając teleporad, na nową formę świadczeń nie są też przygotowani wszyscy pacjenci. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza opracowała poradniki dla lekarzy i pacjentów, które dostarczą potrzebnych obecnie wskazówek.

Dlaczego telemedycyna stała się taka ważna?

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, co oznacza, że najłatwiej zarazić się nim wskutek bliskiego kontaktu z zakażoną osobą. Należy więc unikać miejsc, w których przebywa  wielu ludzi, na przykład środków transportu publicznego czy poczekalni w placówkach medycznych. Dlatego też przed wyjściem z domu do przychodni lub szpitala warto rozważyć, czy zamiast osobistej wizyty, która naraża nas i innych na zakażenie, nie wystarczy zdalny kontakt z lekarzem w ramach teleporady.

Korzystanie z tej formy pomocy w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jest zalecane między innymi przez ministra zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Wiele podmiotów leczniczych zapewnia obecnie możliwość telemedycznej porady, uruchomiona została nawet specjalna infolinia – dzwoniąc pod numer 800 190 590 pacjent może uzyskać profesjonalne wsparcie w walce z koronawirusem. Forma zdalnej konsultacji z lekarzem zmniejsza ryzyko zakażenia, stanowiąc dodatkowy element walki z epidemią.

Udzielanie porad telemedycznych  nie jest powszechnym rozwiązaniem w polskim systemie ochrony zdrowia i wielu lekarzy nie ma jeszcze dużego doświadczenia w jego wykorzystywaniu lub nawet nie miało z nim do tej pory do czynienia. W związku z tym pojawiło się wiele pytań dotyczących tego, jak poprawnie udzielać profesjonalnych porad medycznych przez telefon i komputer, jak potwierdzić tożsamość pacjenta, czy w ten sposób można wystawić mu receptę i zwolnienie z pracy, jak się zachować, jeśli pacjent nagle zasłabnie itd. To ważne i praktyczne kwestie, które nie powinny zostawiać miejsca na wątpliwości.

Konsultacja telemedyczna – pełnoprawne świadczenie zdrowotne

Także część pacjentów może nie wiedzieć, czym jest telemedycyna i jak powinno się zachowywać podczas rozmowy z lekarzem. Warto wyraźnie podkreślić, że konsultacja telemedyczna stanowi pełnoprawne świadczenie zdrowotne, które powinno być udzielane na takich samych zasadach, jak tradycyjna porada w gabinecie lekarza. Jedyna zmiana dotyczy formy samej komunikacji. Oznacza to, że pacjentowi przysługują wszelkie gwarancje jego praw, w tym prawo do poufności informacji o stanie jego zdrowia.

Przygotowane przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza poradniki dla lekarzy oraz pacjentów w prosty, komunikatywny sposób wyjaśniają, jak poprawnie udzielać i uczestniczyć w telemedycznych poradach.

Telemedyczna Grupa Robocza to organizacja pozarządowa skupiająca liderów rynku usług telemedycznych, największych dostawców technologii telemedycznych oraz czołowych ekspertów z dziedziny e-zdrowia. Publikacje powstały w związku z sygnałami o wątpliwościach dotyczących tego, czy i jak należy udzielać porad telemedycznych.

Opracowany przez ekspertów fundacji materiał adresowany do lekarzy ma wskazywać podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności praw pacjenta i ochrony danych osobowych. Zawarte w nim informacje odpowiadają na najczęstsze wątpliwości lekarzy, jakie sygnalizowane są Telemedycznej Grupie Roboczej.

Materiał adresowany do pacjentów ma natomiast zachęcać do korzystania z telemedycyny oraz udzielać wskazówek, jak poprawnie zachowywać się podczas teleporady.

Publikacje do pobrania:

Poradnik dla pacjenta>>>

Poradnik dla lekarza>>>

Poradnik dla lekarza – wersja skrócona>>>

Telemedycyna w 10-ciu krokach>>>

Patronami publikacji są między innymi Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Polska Federacja Szpitali, Forum e-Zdrowia, Komisja Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Publikacje dostępne są także bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej http://telemedycyna-poradnik.pl/.