Telemedycyna: umowa na usługi w zakresie teleopieki

0
360

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę podwykonawstwa  ze spółka MKW z Zakopanego, dotyczącą świadczenia usług teleopieki w zakresie ratownictwa medycznego. Wartość umowy to 349.600 zł brutto. Oferta spółki została wybrana w wyniku zapytania ofertowego.

Umowa dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartą umową spółka Telemedycyna Polska będzie świadczyć przez 23 miesiące (od grudnia 2018 roku do października 2020 roku) całodobowe usługi ratownictwa medycznego, przez minimum czterech ratowników medycznych dla 40 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w województwie śląskim, wykonujących zadania wynikające z funkcjonowania Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesną platformą opieki TeleMED24. Umowa obejmuje realizacje przez ratowników medycznych całodobowej opieki telemedycznej.  

Centrum Operacyjno-Pomocowe będzie świadczyło bezpłatne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w oparciu o platformę TeleMed24.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Czytaj także: Telemedycyna Polska: wzrost przychodów z usług abonamentowych>>>

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 roku 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.