Trójstronne spotkanie w sprawie chirurgii i ubezpieczeń

0
988

1 lutego 2012 odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego omawiano między innymi kwestie kwestię ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, wymogu posiadania pielęgniarki operacyjnej podczas zabiegów okulistycznych oraz wymogu posiadania bloku operacyjnego w przypadku placówek chirurgii jednego dnia.

W kwestii obowiązku posiadania pielęgniarki tzw. „operacyjnej” Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz przyznał, że rzeczywiście w wyniku błędu wprowadzono ten wymóg nie sprawdzając jakie niesie to za sobą konsekwencję. Minister poinformował, że jest przygotowana zmiana rozporządzenia, zgodnie z którą ma powrócić wymóg posiadania instrumentariuszki przy operacjach jaskry i zaćmy, ale rozporządzenie zostanie wprowadzone w życie po zakończeniu kontraktowania.
Wiceprezes NFZ Jan Dworak poinformował, że w 15 województwach świadczenia z zakresu okulistyki zostały zapewnione, ale w poszczególnych województwach trwają jeszcze weryfikacje i mogą pojawiać się problemy, np. w Opolu dwóch z czterech świadczeniodawców nie ma wpisu dotyczącego posiadania pielęgniarki operacyjnej.

W kwestii obowiązku posiadania bloku operacyjnego w chirurgii jednego dnia – Minister Jakub Szulc poinformował, że było to zamierzone działanie, które faktycznie zostało wprowadzone ze zbyt krótkim vacatio legis. Minister poinformował też, że trwają rozmowy z ubezpieczycielem i z wojewodami w sprawie ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, które zakończą się pod koniec tygodnia.

W roku 2011 wartość usług świadczonych przez szpitale chirurgii jednego dnia finansowanych przez NFZ wynosiła 291 561 000 zł, w tym roku według planów finansowych wartość kontraktów ma wynosić 331 523 000 zł. Dokładne kwoty będą znane po zakończeniu kontraktowania, które jeszcze trwa.