Trwa ogólnopolski program Przyjazna Przychodnia

0
854

Placówki biorące udział w ogólnopolskim programie poprawy jakości obsługi pacjenta Przyjazna Przychodnia systematycznie rozbudowują zaplecze sprzętowe i lokalowe oraz wprowadzają nowe specjalizacje, przeznaczając znaczny procent przychodów na inwestycje.
Oznacza to z jednej strony wzrost dostępności i kompleksowości świadczeń, a z drugiej – coraz bardziej konkurencyjne otoczenie branżowe.

Najwyżej ocenione w audycie jednostki wykazują dużą troskę o czytelność recept. Aż 42 procent z biorących udział w programie drukuje treść recept.
– Ten wskaźnik wydaje się rewolucyjny w sytuacji, w której tylko nieliczne polskie jednostki udostępniają pacjentom funkcjonujące moduły e-rejestracji czy e-kartoteki. Co więcej, aż w 60 procentach wyniki badań diagnostycznych są udostępniane pacjentom zdalnie, po uzyskaniu odpowiednich upoważnień. Dotyczy to badań realizowanych poza kontraktami z Narodowym Funduszem – mówi Tomasz Rzychoń, koordynator Programu Przyjazna Przychodnia.

W jednostkach wyróżnionych certyfikatem Przyjazna Przychodnia w I półroczu 2011 roku, lekarze specjaliści II stopnia stanowią od 54 do 96% kadry lekarskiej. Podczas audytu zgłoszonych placówek wskazywane są także obszary, gdzie konieczna jest poprawa. Na przykład w zdecydowanej większości przychodni brakuje spisanych procedur obsługi pacjenta, ważnego narzędzia zapewniania ciągłości standardów na rotacyjnych stanowiskach pracy.

Największymi bolączkami krajowych przychodni są bez wątpienia informatyzacja i działania promocyjno-informacyjne.
– Bardzo niewiele spośród badanych placówek wdraża funkcje e-przychodni. I tak, moduł e-rejestracji udostępnia pacjentom tylko 18% badanych, zaś e-kartoteki zawierające podsumowania wizyt i zalecenia dla pacjentów są dostępne u 13%. Słabość promocyjna i informacyjna to przede wszystkim skutek braku regularnych i aktywnych działań w tym zakresie podejmowanych we współpracy z mediami czy innymi partnerami, działań za które w jednostce odpowiada wyznaczona do tego osoba – mówi Tomasz Rzychoń.

W ramach programu „Przyjazna Przychodnia” audyt jakości obsługi pacjenta przejdzie 250 niepublicznych placówek ochrony zdrowia – każdy z audytów zakończy przekazanie raportu z wytycznymi, zaś najlepsze jednostki zyskają certyfikację Przyjazna Przychodnia i ogólnopolską promocję. Trwa nabór uczestników. Udział w programie jest bezpłatny. Program realizowany będzie do grudnia 2012 roku. Od połowy kwietnia 2011 roku przeprowadzono ponad 100 audytów i wyróżniono 24 placówki. Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja Rozwoju Regionalnego z Jaworzna.