Trzeba docenić rehabilitację leczniczą

0
359

Rehabilitacja medyczna jest rodzajem świadczeń całkowicie niedocenianym w polskim systemie opieki zdrowotnej – stwierdzili uczestnicy konferencji, zorganizowanej w ramach Platformy Forum Pracodawców Rehabilitacji Pracodawców RP, która odbyła się 22 maja 2019.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów oraz zidentyfikowania najważniejszych problemów systemu opieki rehabilitacyjnej i sposobów ich rozwiązania.

Podczas spotkania podkreślono, iż zapotrzebowanie na rehabilitację rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym i starzeniem się społeczeństwa, zatem konieczne jest wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom i wymaganiom.

Poza tym środowisko profesjonalistów medycznych z obszaru rehabilitacji medycznej oczekuje od decydentów konkretnych działań wspierających rozwój polskiej rehabilitacji medycznej, bo dzięki skutecznej rehabilitacji pacjent szybciej powraca do zdrowia lub samodzielności. Wczesna rehabilitacja jest konieczna nie tylko dla pacjenta, ale również zapewnia znaczne oszczędności dla gospodarki narodowej.

Czytaj: Pracodawcy RP: ślepy zaułek diagnostyki bez limitów>>>

Uczestnicy stwierdzili, że nakłady finansowe przeznaczane przez NFZ na rehabilitację medyczną są niewystarczającej, tym samym konieczne jest ich zwiększenie i położenie nacisku na skuteczniejsze ich wykorzystanie. Podkreślili też, że system kontraktowania i finansowania świadczeń powinien promować innowacyjne procedury, jakość i efekty rehabilitacji, w tym ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta oraz że konieczne jest uszczelnienie systemu, tak aby w pierwszej kolejności był on dedykowany osobom najbardziej potrzebującym rehabilitacji. Podstawowa opieka fizjoterapeutyczna jest doskonałą ofertą dla osób starszych w stanie stabilnym i z chorobami przewlekłymi.

Wśród sformułowanych postulatów znalazły się te dotyczące zmiany zasad tworzenia zapisów do kolejki oczekujących na świadczenia – jedno skierowanie do jednej placówki, szybkiego przeszacowania świadczeń i procedur medycznych, tak aby zwiększyć dostępność do tych świadczeń, ale również zapewnić odpowiednie finansowanie wynagrodzeń personelu.

Fizjoterapeuci oczekują także znacznie większych zarobków zrównoważonych w stosunku do zarobków na przykład pielęgniarek.

Brak zmian w organizacji opieki i poprawy finansowania świadczeń oraz regulacji finansowych w obszarze wynagrodzeń fizjoterapeutów przyczyniły się już do podjęcia protestu głodowego, a w przyszłości mogą doprowadzić do odejścia fizjoterapeutów z pracy – stwierdzili uczestnicy spotkania.

Pracodawcy RP wystosowali apel do ministra zdrowia w związku z ogłoszonym przez fizjoterapeutów protestem głodowym, w którym apelują o podjęcie stosownych działań w tej kwestii.