Trzeba zmienić przestarzały model medycyny pracy

0
756

Podczas tegorocznego Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie, eksperci, pacjenci i pracodawcy będą dyskutować między innymi o wpływie kondycji zdrowotnej Polaków na rozwój gospodarki, finansowaniu służby zdrowia, współpracy sektora prywatnego z publicznym oraz o zadaniach medycyny pracy, która ma szansę stać się ważnym elementem profilaktyki wśród osób aktywnych zawodowo.

– Dzisiejsza medycyna pracy skupia się przede wszystkim na chorobach zawodowych i stanowi o tym, czy jesteś zdolny do pracy czy nie – mówi Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.  Chodzi o to, żeby tak zmienić prawo dotyczące medycyny pracy, żeby koncentrowała się ona na utrzymywaniu pracownika jak najdłużej w zdrowiu. Dzięki temu w miejsce modelu orzeczniczego mielibyśmy model doradczy – dodaje.

Odpowiednie wykorzystanie medycyny pracy pozwoliłoby na stworzenie ogólnopolskiego programu monitorującego na bieżąco stan zdrowia ogromnej części społeczeństwa. Obecnie wizyta u lekarza medycyny pracy ma w dużej mierze charakter administracyjny, do tego zastrzeżona jest jedynie dla pracowników zatrudnionych na etatach. Najczęściej odbywa się tuż przed podjęciem nowego zatrudnienia, a wielu lekarzy medycyny pracy widzi swoich pacjentów tylko raz w życiu, gdyż badanie okresowe przeprowadzane jest już przez kogoś innego. Tymczasem już na etapie pierwszego badania można byłoby istotnie poszerzyć wiedzę o stanie zdrowia pacjenta-pracownika, a w razie wystąpienia wskazań – zaplanować dalsze kroki i monitorować rozwiązywanie problemu medycznego lub ryzyka jego wystąpienia.

– Powinniśmy rozszerzyć zadania medycyny pracy o działania profilaktyczne, niekoniecznie związane bezpośrednio z wykonywaną pracą, ale uwzględniające np. choroby cywilizacyjne – przekonuje Anna Rulkiewicz. Przyniosłoby to istotne korzyści w skali całej populacji, dlatego państwo powinno przewidzieć jakieś formy wsparcia dla pracodawców, przyjmujących większą odpowiedzialność za zdrowie swoich pracowników – dodaje.

„Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego” to temat jednego z paneli, który odbędzie się podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

W ramach Kongresu Zdrowia Pracodawców RP organizują drugą edycję konkursu pod hasłem „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”. Jego głównym celem jest wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników. Laureatów tegorocznej edycji konkurs poznamy podczas Gali po II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są współorganizatorami dwóch paneli dyskusyjnych podczas Kongresu.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: Pracodawcy Medycyny Prywatnej współorganizatorami II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP>>>

Program Kongresu oraz rejestracja na stronie: www.kongreszdrowia.pl